Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Cây thuốc quý

Nhằm góp phần quảng bá sâu rộng nguồn dược liệu quý của Việt Nam, trang web này được xây dựng nhằm giới thiệu các thông tin về cây thuốc như đặc điểm hình thái, giải phẫu, bột dược liệu, sự phân bố và công dụng với mục đích giúp cho người đọc dễ nhận biết, thu hái và sử dụng cây thuốc. Trang web này hy vọng sẽ giúp ích cho những nhà khảo cứu, những người sử dụng, cũng như sinh viên Dược trong việc nghiên cứu, tham khảo, hay học tập về cây thuốc.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cây thuốc quý quý khách vui lòng truy cập vào website www.caythuocquy.com
Tweet Like Share Share Pin it Email