Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Dịch vụ cho vay vốn

Với chương trình “cho vay tiêu dùng” của công ty, khách có thể thực hiện tất cả các kế hoạch của mình thật dễ dàng. Độ tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn cho vay không quá 65 tuổi, trừ một số trường hợp khác do công ty quy định. Có người thừa kế nghĩa vụ trả nợ dưới 60 tuổi và chứng minh được nguồn thu nhập của mình để trả nợ. Vốn tự có tham gia tối thiểu 20% nhu cầu vốn đối với cho vay ngắn hạn và 40% nhu cầu vốn đối với cho vay trung dài hạn trừ một số trường hợp khác do công ty quy định. Có Tài sản đảm bảo cho khoản vay hoặc có thể dùng chính tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về vay tiêu dùngvay tin chapdịch vụ cho vay vốn quý khách vui lòng truy cập vào website www.vaytieudung.net
Tweet Like Share Share Pin it Email