Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Điện thoại di động – smartphone

Điện thoại thông minh là một chiếc điện thoại di động được tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất, đưa ra những giải pháp nhanh chóng và thuận tiện nhất cho người sử dụng. Không có một tiêu chuẩn kỹ thuật nào cho điện thoại thông minh. Những chiếc điện thoại thông minh thường sử dụng một hệ điều hành hoàn chỉnh với giao diện và nền tảng được chuẩn hóa do các nhà phát triển ứng dụng cho chúng.

Tweet Like Share Share Pin it Email