Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Diệt chuột chuyên nghiệp

Trong các tòa nhà, chuột làm hư hại cửa, sàn, trần và các bức tường do kết quả của việc cắn phá cũng như đào bới của chúng. Chúng còn thường xuyên cắn phá các loại đường ống nước hay dây điện gây ra các tai nạn như hỏa hoạn, ngập lụt, cháy nổ, hỏng hóc các trang thiết bị hay hao hụt điện. Hằng năm chúng làm hư hại một số lượng vật chất đáng kể cũng như thiệt hại tài chính mà chúng gây ra cũng không nhỏ.

Tweet Like Share Share Pin it Email