Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Đo lường thương hiệu

Nếu bạn là một nhà quản lý thương hiệu, về cơ bản là bạn phải đo lường hiệu quả thương hiệu thường xuyên. Nếu không, làm sao bạn có thể quản lý thành công thương hiệu? Đây là một vài đề mục mà chúng tôi khuyến nghị các nhà quản lý thương hiệu nên để tâm đo lường. Nhận thức thương hiệu không cần trợ giúp (trong phân khúc cạnh tranh của thương hiệu và có thể là trong nhóm thương hiệu cung cấp cùng lợi ích khách hàng). Thương hiệu đầu tiên mà khách hàng nghĩ tới (vị trí thực sự của thương hiệu trong tâm trí khách hàng).
Tweet Like Share Share Pin it Email