Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Dự án siêu thị gạo

Hạt gạo-miếng cơm nuôi lớn dân tộc Việt Nam… Tự ngàn xưa, hạt gạo đã đi cùng đất nước trong suốt quá trình kiến lập quốc gia, định cương thổ, chống ngoại xâm…Hạt gạo ngày nay trong tay con cháu đã dồi dào hơn, đã đi xa hơn sang những quốc gia khác, góp phần làm giàu và vinh danh Việt Nam – một đất nước ngàn năm bền bỉ cùng hạt gạo, cây lúa đang nỗ lực sánh bước cùng bạn bè năm châu tiến tới tương lai.
Tweet Like Share Share Pin it Email