Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Du học – Tư vấn du học

Ban tư vấn sẽ chia sẻ với Phụ huynh Học sinh những ưu tư trong việc hoạch định kế hoạch du học của con em, sử dụng các kinh nghiệm giáo dục quốc tế để đưa ra những lời khuyên thích hợp nhất cho phụ huynh học sinh trong việc chon lựa quốc gia và trường học. Trong việc tư vấn không chỉ chú trọng tới nguyện vọng về trường và ngành học mà phụ huynh cũng như học sinh sẽ được trao đổi chia sẻ để giải toả những lo lắng khi du học sinh phải sống trong một môi trường hoàn toàn mới, việc tư vấn còn chú trọng tới tâm tư, tính cách và kinh nghiệm cuộc sống của cá nhân học sinh để đưa ra lời khuyên tốt nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết về du họchọc bổng quý khách vui lòng truy cập vào website du học.
Tweet Like Share Share Pin it Email