Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Loạn Sản Cổ Tử Cung | PhongKham.com

Ở một số phụ nữ, các tế bào của cổ tử cung dần thay đổi từ bình thường tới ung thư. Tình trạng giữa hai cực này, khi các tế bào bất thường và có khả năng trở thành ung thư, gọi là loạn sản cổ tử cung. Có ba mức loạn sản: nhẹ, trung bình, và nặng. Loạn sản nhẹ có thể trở lại tình trạng bình thường, nhưng loạn sản nặng có thể tiến triển thành ung thư cổ tử cung nếu không được điều trị.

 

loansan

 

Nguyên nhân chính xác của loạn cổ tử cung không rõ, nhưng một số các nhân tố nguy cơ khác nhau đã được xác định. Ví dụ, nguy cơ phát triển loạn sản cổ tử cung có vẻ cao hơn sau khi tiếp xúc với một số loại papillomavirus ở người (HPV). Các nhân tố nguy cơ khác bao gồm tình dục không an toàn khi chưa đến tuổi, tình dục không an toàn với nhiều đối tượng, và có thai trước tuổi 20. Một cách chính xác làm thế nào các nhân tố nguy cơ này có liên quan đến loạn sản cổ tử cung chưa được biết. Hút thuốc cũng làm tăng nguy cơ phát triển bệnh.

 

Trong nhiều trường hợp loạn sản cổ tử cung, các tế bào cổ tử cung trở lại bình thường sau khi điều trị. Tuy nhiên, bệnh của bạn sẽ được kiểm tra trong vài năm tiếp theo để bảo đảm rằng không có bất thường khác nào phát triển.

Tweet Like Share Share Pin it Email