Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Màn nhựa kho lạnh – Rèm ngăn lạnh

Các doanh nghiệp trên thế giới họ đã sử dụng màn nhựa PVC chống côn trùng để ngăn chặn vừa đẹp, thoáng và côn trùng khó có thể xâm nhập (côn trùng sẽ không bay lại khi thấy màu vàng này). Màn cửa này rất tiện dụng, khi ta muốn ra, ta chỉ cần đẩy ra là ta có thể ra được. Bộ màn ngăn côn trùng sẽ tự đóng lại sau khi ta đi qua.

Tweet Like Share Share Pin it Email