Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Máy khuấy từ gia nhiệt

Máy khuấy từ gia nhiệt lý tưởng để pha chế dung dịch, kết hợp nhiệt độ với tác độ khuấy từ. Giống như dòng bếp điện, máy khuấy từ gia nhiệt có loại bề mặt bằng ceramic hay bằng hợp kim kim loại silicone bền chắc. Máy khuấy từ gia nhiệt có bề mặt tiêu chuẩn.

Tweet Like Share Share Pin it Email