Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Thẻ thông minh – Thẻ từ

Thẻ thông minh chứa một con chíp lưu trữ một khối lượng thông tin lớn. Con chip máy tính bé nhỏ và bảo mật này chứa trong thẻ nhựa có kích thước bằng thẻ tín dụng (hoặc nhỏ hơn) có thể lưu trữ nhiều thông tin hơn so với thẻ từ. Với con chip này, thẻ thông minh có thể chứa nhiều chương trình khác nhau như chương trình khách hàng thân thiết và thưởng điểm trên thẻ tín dụng, chiết khấu trên thẻ ghi nợ và nhận diện kỹ thuật số trên cả thẻ tín dụng lẫn thẻ ghi nợ.

Tweet Like Share Share Pin it Email