Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Thiết kế web định vị GPS

Việc sử dụng ứng dụng GPS này nhằm giám sát, theo dõi và quản lý xe nhằm tăng hiệu quả sử dụng cũng như tiết kiệm các chi phí không cần có. Ứng dụng này cho phép người quản lý biết vị trí của xe, vận tốc, hướng đi trạng thái phương tiện tại mọi thời điểm. Kết hợp với những tính năng khác của thiết bị nó còn cho phép người sử dụng thiết lập các thông tin khác về phương tiện vận tải như: Xem định mức nhiên liệu của xe, cảnh báo vượt quá tốc độ, ra/vào vùng quy định, xem hành trình xe trong quá khứ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thiet bi gps quý khách vui lòng truy cập vào website www.thietbigps.com
Tweet Like Share Share Pin it Email