Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Thiết kế web team building

Các nhóm thành công thường xuyên gặp phải tình huống mà họ phải đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả cao. Thông thường, nhóm dựa vào việc thảo luận cho đến khi thành viên trở nên mệt mỏi và thất vọng , hoặc họ dựa vào một người có những ý kiến mạnh mẽ nhất. Thay vào đó, hãy:
–    Tài liệu hóa một thủ tục mà trong đó các nhóm có thể đưa ra quyết định và đảm bảo rằng tất cả các thành viên là nhận thức của thủ tục.
–    Các thủ tục có thể xác định rằng quyết định nào được thực hiện, đầu tiên hướng tới sự đồng thuận trong một khoảng thời gian nhất định và nếu không đạt được sự đồng thuận, sau đó nhóm dựa vào đa số phiếu.

Để biết thêm thông tin chi tiết về team building quý khách vui lòng truy cập vào website www.superteambuilding.com
Tweet Like Share Share Pin it Email