Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Thiết kế website tiểu học quốc tế

Mục tiêu của trường tiểu học Quốc tế là cung cấp cho học sinh cơ hội phát triển trí tuệ dưới nhiều hình thức. Tại trường, chúng tôi khuyến khích nhiều phương pháp học tập cho các em như: phương pháp học tập thông qua hoạt động của các giác quan và phương pháp trực giác bên cạnh phương pháp truyền đạt bằng ngôn ngữ thông thường và phương pháp toán học lô-gích. Chương trình tiểu học Quốc tế được thiết kế nhằm khuyến khích học sinh phát triển toàn diện về mặt trí tuệ một cách tích cực, nuôi dưỡng niềm say mê tìm tòi và ý thức tự tin mạnh mẽ nơi chính đứa trẻ.
Tweet Like Share Share Pin it Email