Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Tin giáo dục – Tuyển sinh

Trước đây, với lối học đọc – chép, mọi hoạt động đào tạo đều xoay quanh người thầy, sinh viên hoàn toàn thụ động trong việc tiếp thu kiến thức. Hiện nay, với chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sinh viên có thể tự quyết định thời gian học, môn học, đồng thời lựa chọn giảng viên. Khi thực hiện chương trình đào tạo theo tín chỉ, đội ngũ cán bộ, giảng viên của toàn trường cũng phải thay đổi nhận thức cho phù hợp với chương trình đào tạo.

Để biết thêm thông tin chi tiết về giáo dụctin giáo dụctuyển sinh quý khách vui lòng truy cập vào website

Tweet Like Share Share Pin it Email