Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Văn phòng thừa phát lại

Trong các quyền của TPL, vi bằng là một công việc tương đối mới và gần giống với hoạt động công chứng, nhưng rộng hơn. Nếu công chứng chỉ chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch… bằng văn bản, thì lập vi bằng là việc TPL lập văn bản trong đó ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

Để biết thêm thông tin chi tiết về văn phòng thừa phát lạidịch vụ thừa phát lại quý khách vui lòng truy cập vào website www.vanphongthuaphatlai.com
Tweet Like Share Share Pin it Email