Thiết Kế Website Đẹp Biến web thành vàng!

Website du học tại chỗ

Du học tại chỗ thực chất là các chương trình hợp tác giữa các trường nước ngoài với các trường ở Việt Nam. Theo đó, toàn bộ chất lượng chương trình sẽ được chuyển giao từ phía đối tác bao gồm công nghệ đào tạo, nội dung giảng dạy, giảng viên, bằng cấp… Tất cả sẽ được giám sát, kiểm định của Bộ giáo dục và đào tạo trước khi cấp phép. Khi hoàn tất chương trình, sinh viên được cấp bằng có giá trị quốc tế và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về du học tại chỗ quý khách vui lòng truy cập vào website www.duhoctaicho.com
Tweet Like Share Share Pin it Email